FREE BOOKS TO READ SPONSORS

Atlanta Nightlife

Christmas With
St. Nick

Electronics
Recycling

FSBO Leads For
Real Estate Agents

Real Estate
Agent Coaching

Satirical Prose
Hristo Botev

Page 1 of 35

 

This file was prepared by Victor Kirilov Liubenov, Sofia, Bulgaria
victor@mbx.isoc.bg
Thank you, Victor!  

This text was written using the Windows Cyrillic 1251 character set.   

Този текст е подготвен от Виктор Кирилов Любенов, София, България, victor@mbx.isoc.bg
Хиляди благодарности, Виктор! 

O, TEMPORA! O, MORES! 

O, tempora! О, mores! Седя и се чудя, защо човек се сърди, кога му речеш:
магаре, свиня или вол; и не се сърди - дору още се радва, кога му речеш:
пиленце, гълъбче, славейче, дори още котенце и теленце? Дали славеят
принася повече полза в обществото на човеците, отколкото благородната
свиня, тази производителна сила в природата на животните, на която само
като погледне човек, наумява му нещо аристократическо, нещо възпитано и на
дължина, и на широчина? Дали пилето има повече мозък, повече ум, отколкото

  First Page    Next Page    Last Page  

Titles Menu   View Credits and Copyright