FREE BOOKS TO READ SPONSORS

Atlanta Nightlife

Christmas With
St. Nick

Electronics
Recycling

FSBO Leads For
Real Estate Agents

Real Estate
Agent Coaching

De Beurs lacht
Heinrich Heine

Page 1 of 6


De Beurs lacht  

De veldtocht naar België, de blokkade van Lissabon en de inname van
Ancona zijn de drie karakteristieke heldendaden waarmee onze
JUSTE-MILIEU-regering naar buitenuit haar kracht, haar wijsheid en
haar heerlijkheid heeft laten gelden; in het binnenland plukte zij al
even roemrijke lauweren, onder de pijlers van het PALAIS ROYAL, en in
Lyon en Grenoble.  Nooit stond Frankrijk lager aangeschreven in het
buitenland, zelfs niet in de tijd van MADAME DE POMPADOUR of MADAME
DUBARRY.  Men kan tegenwoordig wel zien dat er ergere dingen bestaan
dan een maîtressenbewind.  In het BOUDOIR van een galante dame valt
er nog altijd meer eer te vinden dan aan de COMPTOIR van een bankier. 

En de aanhangers van het ministerie – dat is te zeggen, de
ambtenaren, de bankiers, de gezette burgers en de BOUTIQUIERS – die
maken het alleen maar erger als ze ons weer eens al lachend verzekeren
dat we met ons allen in de allervreedzaamste toestand leven; dat de
thermometer van het volksgeluk – namelijk de koers van de
staatspapieren – gestegen is; dat de OPÉRA nog nooit zo gebloeid

  First Page    Next Page    Last Page  

Titles Menu   View Credits and Copyright